Înregistrarea grupurilor în agendă (panou de control)

Puteți înregistra un grup cu mai multe destinații în agendă utilizând panoul de control.
Puteți înregistra numai același tip de destinații pentru un grup. Nu puteți înregistra locații de salvare a fișierelor (folder partajat sau server FTP) într-un grup.
Pregătiri necesare
Înregistrați destinațiile care se vor adăuga la un grup în agenda aparatului. Înregistrarea destinațiilor în agendă (panou de control)
1
În panoul de control, apăsați pe [Agendă] în ecranul [Pornire]. Ecranul [Pornire]
2
Apăsați pe [Înregistrare dest.].
Se afișează ecranul [Tip destinaţie].
Dacă se afișează ecranul [PIN agendă], introduceți codul PIN și apăsați pe [Aplicare].
3
Apăsați pe [Grup].
Se afișează ecranul [Grup].
4
Apăsați pe [Nume] și introduceți numele, apoi apăsați pe [Aplicare].
Puteți înregistra o destinație fără a-i introduce numele, dar, prin introducerea numelui, o puteți căuta după inițiale atunci când specificați destinația.
5
Apăsați pe [Destinaţie] [Adăugare].
6
Bifați casetele de selectare ale destinațiilor care vor fi adăugate la grup și apăsați pe [Aplicare].
Selectați indexul de la baza ecranului agendei pentru a filtra și a afișa destinațiile.
Puteți selecta mai multe destinații simultan.
7
Verificați dacă destinațiile care vor adăuga la grup sunt corecte și apăsați pe [Aplicare].
Pentru a vizualiza informațiile unei destinații, bifați caseta de selectare a destinației respective și apăsați pe [Detalii].
* Nu puteți vizualiza informațiile bifând casetele de selectare ale mai multor destinații.
8
Apăsați pe [Înregistrare ca] și selectați [Favorite] or [Apelare codată].
Când se selectează [Apelare codată], selectați un număr neînregistrat sau apăsați pe [Utiliz. taste num.] și introduceți un număr de apelare codată din trei cifre.
9
Apăsați pe [Aplicare].
Grupul este înregistrat în agendă.
9RY0-03E