Specificarea destinațiilor (server LDAP)

Când informațiile utilizatorilor sunt gestionate de un server LDAP, puteți căuta aceste informații utilizând ecranul de scanare sau de fax al panoului de control și puteți specifica o destinație.
Când sunteți conectat prin metoda trimiterii autentificate (autentificarea cu server LDAP), puteți specifica și adresa de e-mail a utilizatorului conectat.
Pregătiri necesare
Înregistrați serverul LDAP care va fi utilizat pentru căutarea de informații în aparat. Înregistrarea serverelor LDAP
1
În fila [Specif. destinaţie] de pe ecranul de scanare sau fax, apăsați pe [Server LDAP].
Când sunteți conectat prin metoda trimiterii autentificate și doriți să specificați adresa de e-mail a utilizatorului conectat, apăsați pe [Destinaţia specificată voi fi eu]. Operațiile ulterioare nu sunt necesare.
2
Selectați serverul LDAP.
3
Selectați elementul de căutare și specificați șirul de căutare.
Introduceți șirul de căutat și apăsați pe [Aplicare].
Puteți specifica mai multe elemente de căutare.
4
Selectați [Metodă căutare] și selectați condițiile de căutare.
Pentru a căuta utilizatori care respectă toate criteriile specificate la Pasul 3, selectați [Se utiliz. toate cond. de mai jos].
Pentru a căuta utilizatori care respectă oricare dintre criteriile specificate la Pasul 3, selectați [Se utiliz. unele cond. de mai jos].
5
Apăsați pe [Start căutare].
Se afișează utilizatorii care îndeplinesc condițiile de căutare.
Când este afișat ecranul de autentificare, introduceți numele de utilizator și parola aparatului înregistrat la serverul LDAP și apăsați pe [Aplicare].
6
Bifați casetele de selectare ale utilizatorilor care vor fi specificate ca destinații și apăsați pe [Aplicare].
Destinațiile sunt specificate.
9RY0-03S