Înregistrarea unui tip și format de hârtie frecvent utilizat pentru tava universală

În mod implicit, când hârtia este încărcată în tava universală, ecranul pentru setarea formatului și a tipului de hârtie este afișat pe panoul de control.
Dacă utilizați mereu aceeași hârtie în tava universală, puteți omite înregistrarea formatului și a tipului hârtiei. Aceasta previne afișarea ecranului cu setările hârtiei, scutindu-vă de necesitatea configurării setărilor.
Când utilizați hârtie de alt format sau dimensiune decât hârtia înregistrată
După anularea înregistrării în pasul 3, încărcați hârtia în tava universală. Când ecranul pentru setarea formatului și a tipului de hârtie este afișat pe panoul de control, configurați setările în funcție de hârtia care se va utiliza. Setarea formatului și a tipului de hârtie pentru tava universală
Această secțiune descrie modul de înregistrare a setărilor folosind panoul de control.
Puteți înregistra setările și utilizând Remote UI (IU la distanță) de la un computer. Gestionarea aparatului de pe un computer (IU la distanță)
1
În panoul de control, apăsați pe [Setări hârtie] în ecranul [Pornire]. Ecranul [Pornire]
2
Selectați tava universală.
3
Selectați formatul de hârtie de înregistrat.
Puteți derula ecranul pentru a vizualiza formate de hârtie (precum plicuri) care nu sunt afișate pe ecran.
Când înregistrați hârtie de format A5
Când este încărcată hârtie în orientare peisaj, selectați [A5]. Când este încărcată hârtie în orientare portret, selectați [A5R].
Orientare peisaj (A5)
Orientare portret (A5R)
Când se înregistrează hârtie în format nestandard (personalizat)
1
Apăsați pe [Particularizat].
2
Introduceți valorile în [X] și [Y], apoi apăsați pe [Aplicare].
Când se înregistrează formate nestandard frecvent utilizate, le puteți apela apăsând pe [S1] to [S3].
Dacă formatul de hârtie de înregistrat nu este afișat
Apăsați pe [Alte formate] și selectați formatul de hârtie de pe lista afișată.
Pentru a anula hârtia înregistrată
Apăsați pe [Specificare la încărcarea hârtiei]. Nu trebuie să efectuați pasul 4.
Când hârtia este încărcată în tava universală, ecranul pentru setarea formatului și a tipului de hârtie este afișat pe panoul de control.
4
Selectați tipul de hârtie de înregistrat.
Formatul și tipul de hârtie sunt înregistrate.
Puteți modifica formatul de hârtie afișat pe ecran în Pasul 3. Ascunderea formatelor de hârtie neutilizate
9RY0-035