Copierea mai multor pașapoarte pe o coală

Puteți utiliza funcția Copiere pașaport pentru a copia mai multe pașapoarte pe o singură coală de hârtie. Această operație se poate efectua rapid din ecranul [Pornire] de pe panoul de control.
1
Amplasați un pașaport pe suprafața de scanare.
1
Deschideți alimentatorul.
2
Amplasați pagina de scanat cu fața în jos și aliniați colțul pașaportului la colțul din stânga sus al suprafeței de scanare, așa cum este indicat.
3
Închideți alimentatorul cu atenție.
2
În panoul de control, apăsați pe [Copiere paşaport] în ecranul [Pornire]. Ecranul [Pornire]
Se afișează ecranul [Copiere paşaport].
3
Selectați o combinație a numărului de pașapoarte, precum și dacă veți utiliza imprimarea pe 2 fețe.
[2 pe 1 (2-feţe)]
Combină două pașapoarte pe o față a unei coli de hârtie prin copierea cu imprimare pe 2 fețe. Copiază patru pașapoarte pe ambele fețe ale unei coli de hârtie cu imprimare pe 2 fețe.
[4 pe 1 (2-feţe)]
Combină patru pașapoarte pe o față a unei coli de hârtie prin copierea cu imprimare pe 2 fețe. Copiază opt pașapoarte pe ambele fețe ale unei coli de hârtie cu imprimare pe 2 fețe.
[2 pe 1]
Combină două pașapoarte pe o față a unei coli de hârtie.
[4 pe 1]
Combină patru pașapoarte pe o față a unei coli de hârtie.
4
Selectați sursa de hârtie cu hârtia încărcată care se va utiliza pentru copiere.
Se afișează ecranul de copiere.
5
Setați numărul de exemplare.
Apăsați pe [Număr de copii], utilizați tastele numerice pentru a introduce numărul de exemplare și apăsați pe [Închidere].
* Când utilizați funcția Copie pașaport pentru a efectua copii, raportul de copiere este setat automat în funcție de formatul de hârtie utilizat la copiere și de numărul de pașapoarte care se combină. Puteți apăsa pe [Raport copiere] pentru a modifica manual raportul de copiere.
* Puteți apăsa pe [Hârtie] pentru a modifica sursa de hârtie (hârtie utilizată pentru copiere) selectată la pasul 4.
6
Configurați celelalte setări de copiere, după caz. Funcții de copiere suplimentare
Puteți regla densitatea și calitatea imaginii.
Puteți modifica numărul de pașapoarte de combinat (N pe 1) și setările de copiere pe 2 fețe selectate la pasul 3.
7
Apăsați pe [Start].
Se scanează primul pașaport.
8
Când se afișează [Scanare original următor], poziționați următorul pașaport pe suprafața de scanare și apăsați pe [Scanare original următor].
Se scanează următorul pașaport și se afișează același ecran.
Repetați acest proces până la scanarea tuturor pașapoartelor.
Puteți apăsa și pe [Densitate] pentru a modifica setările pentru fiecare pașaport.
9
Apăsați pe [Start imprimare].
Pașapoartele scanate sunt imprimate.
Pentru a anula copierea, apăsați pe [Revocare] [Da]. Anularea operațiilor de copiere
Utilizați [Monitor stare] pentru a vizualiza starea lucrării de copiere și jurnalul. Vizualizarea stării și a jurnalului lucrării de imprimare
9RY0-06Y