Curățarea aparatului

Pentru a asigura o utilizare eficientă a aparatului, curățați cu regularitate diferitele componente și păstrați curățenia acestora.
Dacă originalul sau hârtia se murdărește sau calitatea imprimării s-a deteriorat, curățați piesele care creează problemele, conform cu simptomele.
Piese de curățat cu regularitate
Curățați frecvent suprafața (), suprafața de scanare și partea de dedesubt a alimentatorului ().
Curățarea suprafeței aparatului
Curățarea suprafeței de scanare
Piese de curățat la apariția simptomelor
În cazul apariției următoarelor simptome, curățați alimentatorul () sau ansamblul de fixare () din interiorul aparatului.
Originalul se murdărește, hârtia este blocată sau apar pete pe documentele imprimate.
Curățarea alimentatorului
Hârtia se murdărește sau calitatea imprimării s-a deteriorat.
Curățarea unității de fixare
9RY0-0CX