Verificarea elementelor care pot fi configurate la aparat și a setărilor acestora

Puteți imprima lista de date utilizator și lista de date a administratorului de sistem pentru a verifica elementele care pot fi configurate la aparat și setările acestora.
Imprimarea și vizualizarea rapoartelor și a listelor
Listă date utilizator
Afișează setările care nu necesită privilegii de administrator.
Listă date administrator de sistem
Afișează setările care necesită privilegii de administrator.
9RY0-0HW