Посочване на местоназначения (Адресна книга на мобилно устройство)

Когато изпращате сканирани данни по имейл, можете да посочите местоназначения, регистрирани в Адресната книга на мобилно устройство, като използвате екрана за сканиране на контролния панел.
Необходима подготовка
Инсталирайте Canon PRINT Business (Бизнес печат на Canon) на мобилното устройство. Използване на специално приложение за отпечатване и сканиране (Canon PRINT Business (Бизнес печат на Canon))
Конфигурирайте настройките, за да позволите на устройството да се свърже с Адресната книга на мобилното устройство. [Свързв. адр. книга моб. у-во]
1
В раздела [Указване на дестин.] на екрана за сканиране натиснете [Мобилен портал].
2
Свържете се с мобилното устройство. Свързване на мобилно устройство към устройството
3
Изпратете информацията за местоназначението от мобилното устройство на устройството.
За подробности относно изпращането вижте ръководството на Canon PRINT Business (Бизнес печат на Canon), като онлайн ръководство на уеб сайта.
Можете също така да изпращате темата, съобщението и името на файла, въведени на мобилното устройство, на устройството.
4
Потвърдете информацията за местоназначението, показана на екрана на устройството, и натиснете [ОК].
Местоназначенията са посочени.
9C54-03U