Спецификации за факс

Използвана линия*1
Обществена комутируема телефонна мрежа (PSTN), факсимиле комуникационна мрежа (PSTN)
Плътност на линията за сканиране
Нормален режим
G3: 8 pels/mm*2 × 3,85 линия/mm
Фин режим
G3: 8 pels/mm*2 × 7,7 линия/mm
Супер фин режим
G3: 8 pels/mm*2 × 15,4 линия/mm
Ултрафин режим
G3: 16 pels/mm*2 × 15,4 линия/mm
Скорост на предаване*3
SuperG3: 33,6 Kbps
G3: 14,4 Kbps
Метод на компресия
MH, MR, MMR, JBIG
Метод на комуникация
SuperG3, G3
Максимален размер на оригинала за изпращане
A4
Размер на хартията за запис
Време за предаване
Прибл. 2,6 секунди*4
*1 В зависимост от вашата телефонна линия и регион, може да не сте в състояние да извършвате комуникация на данни, например когато сумата от стойността на съпротивлението на телефонната линия и тази на машината надвишава 1700 Ω. В този случай се свържете с вашия търговец или сервизен представител.
*2 Pels означава елементи на картината (пиксели).
*3 С автоматична резервна функция.
*4 Стойността, получена с оригинален тестов лист на Canon с размер A4, стандартно предаване на ECM (JBIG).
9C54-00W