Изчистване на пощенската кутия

Когато сканираните данни се изпращат по електронна поща и възникне грешка при изпращане, пощенският сървър може да изпрати имейл с известие за грешка до имейл адреса на устройството. Изтрийте цялата поща от пощенската кутия на сървъра, ако е необходимо, така че пощенската кутия да не се напълни с имейли с известия.
Изчистете пощенската кутия с помощта на Отдалечен ПИ от компютър. Не можете да използвате контролния панел, за да изчистите пощенската кутия.
Изискват се администраторски права.
Когато пощенската кутия се изчисти, цялата поща във входящата поща на сървъра се изтрива. Внимавайте да не изтриете необходима непрочетена поща.
1
Влезте в Отдалечения ПИ в режим Системен мениджър. Стартиране на Отдалечен ПИ
2
На страницата Портал на Отдалечения ПИ щракнете върху [Settings/Registration]. Страницата Портал на Отдалечения ПИ
3
Щракнете върху [TX Settings] [E-Mail/I-Fax Settings].
Извежда се екранът [E-Mail/I-Fax Settings].
4
В [Clear Mail Box] щракнете върху [Clear].
5
Щракнете върху [OK].
Цялата поща в пощенската кутия на сървъра се изтрива.
6
Излизане от Отдалечения ПИ.
9C54-09J