Стартиране на MF Scan Utility (Помощна програма за сканиране на MF)

Стартирайте MF Scan Utility (Помощна програма за сканиране на MF), инсталирана на компютъра.

Когато използвате Windows

Щракнете върху [] (Start) [Canon] [MF Scan Utility].

Когато използвате macOS

От папката OS Applications щракнете двукратно върху [Canon MF Utilities] [Canon MF Scan Utility].
За повече информация относно операциите и настройките на MF Scan Utility (Помощна програма за сканиране на MF) щракнете върху [Instructions] на екрана MF Scan Utility (Помощна програма за сканиране на MF), за да се изведе помощ.
9C54-05S