Подготовка за запазване на сканирани данни в споделена папка

Създайте споделена папка като място за запазване на сканираните данни, ако е необходимо. Създаване на споделена папка
 
Регистрирайте информацията за споделената папка в адресната книга
Регистрирайте информацията за достъп до споделената папка в адресната книга на устройството. Регистрирайте се от компютър, като използвате някой от следните методи. Трябва да регистрирате всяка споделена папка, която служи като място за запазване. Не можете да използвате контролния панел за регистриране на тази информация.
Използване на Send Function Setting Tool (Инструмент за настройка на функцията за изпращане) (Windows)
Регистрирайте информацията за споделената папка в Предпочитани в адресната книга.
Регистриране на споделена папка в адресната книга (Send Function Setting Tool (Инструмент за настройка на функцията за изпращане))
Използване на Отдалечен ПИ
Регистрирайте информацията за споделената папка в Предпочитани в адресната книга или в Кодирано набиране (Coded Dial).
Регистриране на местоназначения в Адресната книга (Отдалечен ПИ)
* * Предпочитани е списък с местоназначения, които могат да бъдат извикани с [] в адресната книга. Функция на Адресната книга
* * Кодирано набиране (Coded Dial) е местоназначение с трицифрен номер, който може да бъде директно извикан от адресната книга.
9C54-05A