Конфигуриране на SNTP

За да получите информация за времето от сървъра за мрежовото време, конфигурирайте опростен мрежов времеви протокол (SNTP). Когато е конфигуриран SNTP, сървърът за време се проверява на определени интервали, за да се настройва времето и да се поддържа точното време на устройството.
Устройството поддържа както NTP сървър (NTPv3), така и SNTP сървър (SNTPv3 и v4).
Конфигурирайте тези настройки с помощта на Отдалечен ПИ от компютър. Не можете да използвате контролния панел за конфигуриране на настройките.
Изискват се администраторски права. За да се приложат настройките, устройството трябва да се рестартира.
Необходима подготовка
Времето се настройва въз основа на UTC (координираното световно време), така че посочете настройката на часовата зона. Настройка на дата и час
Подгответе IP адреса на NTP или SNTP сървъра и го дръжте под ръка.
1
Влезте в Отдалечения ПИ в режим Системен мениджър. Стартиране на Отдалечен ПИ
2
На страницата Портал на Отдалечения ПИ щракнете върху [Settings/Registration]. Страницата Портал на Отдалечения ПИ
3
Щракнете върху [Network Settings] [SNTP Settings] [Edit].
Извежда се екранът [Edit SNTP Settings].
4
Поставете отметка в квадратчето [Use SNTP].
5
В [NTP Server Name] въведете IP адреса на NTP/SNTP сървъра.
Когато използвате DNS сървър, можете да въведете името на хоста или FQDN вместо IP адреса.
Пример за въвеждане:
ntp.example.com
6
В [Polling Interval] въведете интервала, през който да проверявате сървъра и да регулирате часа.
7
Щракнете върху [OK].
8
Рестартирайте устройството. Рестартиране на устройството
Настройките се прилагат.
Тестване на комуникацията с NTP или SNTP сървър
Тествайте комуникацията, като използвате следната процедура: ако устройството комуникира правилно със сървъра, [OK] се появява в [NTP Server Check Result].
Влезте в Отдалечения ПИ в режим Системен мениджър и щракнете върху [Settings/Registration] [Network Settings] [SNTP Settings] [Check NTP Server].
* Тества състоянието на комуникацията и не регулира часа.
9C54-020