Инсталиране на софтуера и драйверите на компютъра

Инсталирайте свързания софтуер и драйвери на компютъра, който ще използва функциите на устройството, като например отпечатване, дистанционно сканиране и изпращане на факс от компютър.
Инсталирайте всички опции на устройството, преди да инсталирате софтуера и драйверите.
Процедура за инсталиране
Проверете операционната среда чрез уебсайта на Canon за вашата държава/регион и изтеглете и инсталирайте най-новия софтуер и драйвери.
https://global.canon/en/support/
* Ако устройството се доставя със CD-ROM или DVD-ROM, можете също да го използвате, за да инсталирате софтуера и драйверите.
За подробности относно метода на инсталиране вижте ръководството на софтуера или драйвера на сайта за онлайн ръководства.
https://oip.manual.canon/
Предпазни мерки и ограничения
Работна среда
В зависимост от операционната система вашият компютър може да не поддържа определен софтуер или драйвери. Относно най-новата информация за поддържаните операционни системи вижте уебсайта на Canon.
https://global.canon/en/support/
В зависимост от модела и средата на използване, някои функции на софтуера или драйверите може да не са налични.
Когато са конфигурирани настройките на защитната стена на устройството
Компютърът, който ще се използва с устройството, трябва да има възможност да комуникира с устройството. Ако компютърът не може да комуникира с устройството, няма да можете да инсталирате софтуера и драйверите, нито да използвате функциите на устройството. Настройка на защитната стена
Ако IP адресът на устройството се промени след инсталиране на драйвера за принтер
В Windows необходимото действие зависи от порта, който използвате.
Ако използвате MFNP порт, връзката се поддържа, докато устройството и компютърът принадлежат към една и съща подмрежа, така че не е необходимо никакво действие от страна на компютъра.
Ако използвате стандартен TCP/IP порт, трябва да добавите нов порт. Добавяне на порт
Ако не знаете кой порт се използва, вижте следното:
Преглед на порта за принтер
В macOS трябва да пререгистрирате уреда в Mac. За подробности относно регистрацията на уреда вижте ръководството за употреба на драйвера в сайта за онлайн ръководства.
https://oip.manual.canon/
* Ако използвате DHCP за автоматично получаване на IP адреса на устройството, IP адресът може да бъде променен автоматично.
Използване на функциите на устройството без инсталиране на софтуер или драйвери (macOS)
Можете да използвате стандарта AirPrint, оборудван в macOS, за отпечатване и сканиране на данни и изпращане на факсове от компютър, без да инсталирате софтуер или драйвери. Използване на приложението AirPrint за отпечатване и сканиране на данни и за изпращане на факсове
9C54-024