Виконання автентифікації користувача за допомогою сервера LDAP під час надсилання або збереження даних

Ви можете застосовувати автентифікацію сервера LDAP, коли використовуєте функції надсилання та збереження пристрою.
Під час надсилання чи збереження факсів або сканованих даних на екрані пристрою може відобразитися екран входу в систему для обмеження доступу до цих функцій для користувачів, які не представлені в системі керування сервера LDAP.
Окрім того, можна додати обмеження щодо адрес призначення для надсилання й збереження та заборонити надсилання й збереження для кожної функції.
Опис процедури автентифікації сервера LDAP пристрою див. в описі функції автентифікації. Підтримуване програмне забезпечення та сервери
Налаштуйте ці параметри за допомогою інтерфейсу віддаленого користувача на комп’ютері. Панель керування не призначена для налаштування параметрів.
Потрібно мати права адміністратора.
Необхідні підготовчі операції
Зареєструйте сервер LDAP, що використовуватиметься для автентифікації апарата. Реєстрація LDAP-серверів
1
Авторизуйтеся в інтерфейсі віддаленого користувача в режимі адміністратора системи. Запуск інтерфейсу віддаленого користувача
2
На сторінці порталу інтерфейсу віддаленого користувача клацніть [Settings/Registration]. Сторінка порталу інтерфейсу віддаленого користувача
3
Клацніть [TX Settings] [Authentication Settings for Send Function] [Edit].
Відобразиться екран [Edit Authentication Settings for Send Function].
4
Встановіть прапорець [Use User Authentication] у розділі [Basic Settings].
Під час керування ідентифікаторами відділів
Задайте дію при виході із системи після авторизації з автентифікацією та керуванням ідентифікаторами відділів.
Щоб після натискання кнопки виходу із системи відображався екран вибору автентифікації при виході, встановіть прапорець [Display Confirmation Screen When Logging Out].
Якщо зняти цей прапорець, вихід із системи буде здійснюватися без відображення цього екрана.
5
У розділі [E-Mail/I-Fax Sending Settings] вкажіть, чи надаєте ви дозвіл на надсилання електронних листів та факсів I-Fax.
Якщо вибрано [Do Not Allow], ви не зможете надсилати скановані дані електронною поштою або за допомогою I-Fax.
Якщо вибрано [Only Allow Sending to Myself], ви зможете надсилати електронні листи та факси I-Fax лише на адреси електронної пошти користувачів, що пройшли автентифікацію на сервері LDAP.
Якщо вибрано [Allow] або [Only Allow Sending to Myself]
Налаштуйте параметри відображення екрана автентифікації та вкажіть відправника.
6
У розділі [File Sending Settings] вкажіть, чи ви дозволяєте збереження сканованих даних до спільної папки або на сервер FTP.
Якщо вибрано [Do Not Allow], ви не зможете зберігати скановані дані до спільної папки або на сервер FTP.
Якщо вибрано [Only Allow Sending to Myself or Specified Folder], ви зможете зберігати дані лише до папки, зареєстрованої на сервері LDAP, або до папки, вказаної в розділі [Specify Destination Folder].
Якщо вибрано [Allow]
Налаштуйте параметри відображення екрана автентифікації.
Якщо вибрано [Only Allow Sending to Myself or Specified Folder]
Налаштуйте параметри відображення екрана автентифікації та параметри папки призначення.
7
У розділі [Fax Sending Settings] вкажіть, чи надаєте ви дозвіл на надсилання факсів.
Якщо вибрано [Do Not Allow], функція надсилання факсів буде недоступною.
8
Клацніть [OK].
Налаштування будуть застосовані.
9
Вийдіть з інтерфейсу віддаленого користувача.
9C55-07W