Параметри, які можна імпортувати й експортувати

Ви можете ознайомитися зі списком параметрів апарата, експорт та імпорт яких підтримується.
У наведеному нижче розділі описано, як імпортувати й експортувати дані.
Імпорт і експорт адресної книги та параметрів
9C55-0CF