Проверка на броя на отпечатаните страници (Проверка на брояча)

Можете да покажете брояч, показващ общия брой страници, отпечатани към момента.
Броят на отпечатаните страници включва отпечатани доклади и списъци.
Този раздел описва как да проверите броя на отпечатаните страници с помощта на контролния панел.
Можете също да проверите тази информация с помощта на Отдалечен ПИ от компютър. Проверка на употребата и регистрационните файлове с Отдалечен ПИ
1
Натиснете на контролния панел. Контролен панел
Извежда се екранът [Статус монитор].
2
Натиснете [Статус на устройство]    [Проверка на брояча]  .
Извежда се екранът [Проверка на брояча].
3
Изберете елемента, който искате да проверите, и натиснете .
4
Проверете броя на отпечатаните страници.
[101: Общо 1]
Показва общия брой на отпечатаните страници.
[113: Общо (Черно-бяло/Малка)]
Показва общия брой отпечатани черно-бели страници.
[114: Общо 1 (2-странно)]
Показва общия брой на страниците, отпечатани в 2-странен режим.
9C1U-063