Използване на специално приложение за отпечатване (Canon PRINT Business (Бизнес печат на Canon))

Можете да използвате специалното приложение на Canon Canon PRINT Business (Бизнес печат на Canon), за да печатате.
То също така поддържа Управление на ID на отдел. Дори когато печатането с неизвестен ИД на отдел е ограничено, можете да печатате, като зададете ИД на отдел.
Съвместими операционни системи и сайт за изтегляне
Вижте уебсайта на Canon.
https://global.canon/gomp/
Употреба
Свържете мобилно устройство към устройството.Свързване на мобилно устройство към устройството
Регистрирайте устройството в Canon PRINT Business (Бизнес печат на Canon).
Когато мобилното устройство е свързано към устройството чрез LAN, информацията за IP адреса на устройството е необходима, за да се регистрира устройството в Canon PRINT Business (Бизнес печат на Canon).
Можете да видите IP адреса в [Мобилен портал] на контролния панел    [Извеждане на име/IP адрес на устройств.]  .
За подробности относно регистрирането на устройството и печатане вижте елемента от менюто Помощ в приложението.
9C1U-045