Не може да се печата (чрез сървър за печат)

Отстранете неизправностите, като проверите посочените по-долу.
Можете ли да печатате от сървъра за печат?
Ако можете да печатате, проверете връзката между компютъра и сървъра за печат. Не можете да намерите сървъра за печатане, към който да се свържете
Преинсталирайте драйвера на принтера.
Деинсталирайте инсталирания драйвер и след това го инсталирайте отново.
За подробности относно деинсталирането и инсталирането на драйвери вижте ръководството за драйвери на уеб сайта за онлайн ръководства.
https://oip.manual.canon/
Инсталиране в Windows
Използвайте сървър за печат, за да инсталирате драйвера на принтера.
Щракнете двукратно върху споделения принтер на сървъра за печат и следвайте инструкциите на екрана, за да инсталирате драйвера на принтера. Показване на споделен принтер в сървъра за печат
Използвате ли резидентен софтуер?
Ако използвате резидентен софтуер, като например софтуер за защита, деактивирайте го и след това опитайте да отпечатате.
Можете ли да печатате чрез сървър за печат от друг компютър?
Ако не можете да печатате от друг компютър, свържете се с вашия търговец или сервизен представител. Ако проблемът продължава
9C1U-0A0