Печатането е бавно

Отнема време, докато се отпечата първата страница. Скоростта на печатане може да е по-бавна след непрекъснат печат или печат върху тясна хартия, за да се даде възможност за регулиране на температурата или качеството на изображението на устройството.
Във всички останали случаи може да е възникнала грешка. Отстранете неизправностите, като проверите следните неща по-долу.
Проверете ориентацията на хартията.
Този симптом може да се появи в зависимост от ориентацията на хартията. Променете ориентацията на хартията, ако е възможно. Зареждане на хартия
Активирано ли е сигурно печатане?
Този симптом може да се появи, когато е активирано сигурно печатане. Използвайте процедурата по-долу, за да деактивирате сигурното печатане.
За да се приложат настройките, устройството трябва да се рестартира.
Влезте в Отдалечения ПИ в режим Системен мениджър [Settings/Registration] [Secure Print Settings] [Edit] , изчистете квадратчето [Secure Print] [OK] , рестартирайте устройството.
На контролния панел изберете [Меню] от екрана [Начало] и след това изберете [Настройки на функция], за да конфигурирате настройките. [Защитен печат]
9C1U-0A1