Сторінка порталу інтерфейсу віддаленого користувача

Якщо ввійти в інтерфейс віддаленого користувача, з’явиться сторінка порталу (головна сторінка інтерфейсу віддаленого користувача). Тут можна перевірити робочий стан апарата, переглянути різноманітну інформацію та змінити параметри кнопками.
[Device Name]
Відображається ім’я пристрою, установлене в розділі [Settings/Registration] [Device Management] [Device Information Settings].
[Product Name]/[Product Name (Serial Number)]
Відображається ім’я виробу для апарата.
Залежно від моделі може також відображатися серійний номер.
[Location]
Відображається розташування для інсталяції, установлене в розділі [Settings/Registration] [Device Management] [Device Information Settings].
[Login User]
Відображається інформація авторизованого користувача.
[Log Out]
Ви вийшли з інтерфейсу віддаленого користувача, і відображається екран входу.
[Language]
Можна змінити мову інтерфейсу віддаленого користувача.
* Мови інтерфейсу комп’ютера й інтерфейсу віддаленого користувача мають збігатися. Якщо мови інтерфейсу не збігаються, введена інформація може відображатися неправильно або вам може не вдатися встановити посилання на папку, сервер чи іншого вказаного адресата.
[Mail to System Manager]
Створення електронного листа для адміністратора, указаного в розділі [Settings/Registration] [User Management] [System Manager Information].
[Last Updated]
Відображаються дата й час останнього оновлення інформації, показаної на сторінці порталу.
Клацніть [] праворуч від дати й часу, щоб оновити ці дані.
[Device Basic Information]
Відображаються поточні стан апарата й інформація про помилки в його роботі.
Якщо виникла помилка, відображається посилання на екран з інформацією про неї.
[Consumables Information]
Відображається інформація про джерело паперу й обсяг чорнила, що залишився в картриджі із тонером.
Клацніть [Check Consumables Details], щоб відобразити ім’я картриджа з тонером.
[Support Link]
Відображається посилання на інформацію для цього апарата, установлене в розділі [Settings/Registration] [License/Other] [Support Link].
[Status Monitor/Cancel]
Клацніть, щоб відобразити екран [Status Monitor/Cancel].
Тут можна перевірити стан і журнали функції, робочий стан апарата й інформацію про помилки. Перевірка використання та журналів за допомогою інтерфейсу віддаленого користувача
[Settings/Registration]
Клацніть, щоб відобразити екран [Settings/Registration].
Якщо ви авторизувалися в режимі адміністратора системи, то можете змінити будь-які параметри та виконувати операції, як-от збереження та імпортування даних.
На екрані [Settings/Registration] можна встановити майже ті самі елементи, що й на панелі керування, але деякі елементи можна налаштувати лише за допомогою панелі керування або інтерфейсу віддаленого користувача. Елементи меню параметрів
Залежно від елемента може знадобитися перезавантажити апарат, щоб застосувати параметри. Якщо потрібне перезавантаження, вгорі екрана з’явиться повідомлення.
[Application Library] (лише режим адміністратора системи)
Клацніть, щоб відобразити екран налаштування для бібліотеки програм.
Докладні відомості про бібліотеку програм наведено на сайті онлайн-посібника до неї.
9C1X-060