Informazio-ihesa saihestea

Makinan inprimatutako dokumentu bat uzten bada, informazio-ihesa egoteko arriskua egongo da. Gainera, memoria-euskarriak eta gailuak erabiltzea erraza eta erosoa izan arren, erabilera horiek informazioa lapurtzea eragin dezakete.
Informazioa kanpora bidaltzea saihesteko neurriak har ditzakezu funtzioaren erabilera-egoeraren arabera, makinaren erabilera seguruago bat ziurtatzeko.
Funtzioak modu egokian mugatzea
Funtzio oso baterako edo haren zati baterako sarbidea muga dezakezu memoria-euskarriak eta gailu mugikorrak erabiltzean.
Memoria-euskarriaren erabilera murriztea
Gailu mugikor batetik egiten den erabilera mugatzea
Ez zaindutako dokumentu inprimatuak eta informazio-lapurretak saihestea
Ordenagailu batetik bidalitako inprimatze-datuak makinan gorde ditzakezu, haiek berehala inprimatu behar gabe.
Inprimatzeko aukera mugatzea
9S21-057