การปรับระดับเสียง

คุณสามารถตั้งค่าว่าจะให้เครื่องส่งเสียงเพื่อแจ้งการทำงานและสถานะหรือไม่
9C1Y-037