การเปลี่ยนระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลการพิมพ์ที่มี PIN (ข้อมูลที่ปลอดภัย)

คุณสามารถเปลี่ยนระยะเวลาจนกว่าข้อมูลการพิมพ์ที่ส่งด้วย PIN หรือรหัสผ่าน (ข้อมูลที่ปลอดภัย) และถูกบันทึกในหน่วยความจำของเครื่องชั่วคราวจะถูกลบออก
ส่วนนี้จะอธิบายวิธีกำหนดการตั้งค่าโดยใช้ UI ระยะไกลจากคอมพิวเตอร์
บนแผงควบคุม ให้เลือก [เมนู] ในหน้าจอ [Home] แล้วเลือก [การตั้งค่าฟังก์ชัน] เพื่อกำหนดการตั้งค่า [การพิมพ์แบบปลอดภัย]
จำเป็นต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ
1
เข้าสู่ระบบ UI ระยะไกลในโหมดผู้จัดการระบบ การเริ่มต้นใช้งาน UI ระยะไกล
2
ในหน้าพอร์ทัลของ UI ระยะไกล ให้คลิก [Settings/Registration] หน้าพอร์ทัลของ UI ระยะไกล
3
คลิก [Secure Print Settings] [Edit]
หน้าจอ [Edit Secure Print Settings] จะปรากฏขึ้นมา
4
ใน [Secure Print Deletion Time] ให้ใส่ระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลที่ปลอดภัย (จนกว่าข้อมูลจะถูกลบทิ้ง) แล้วคลิก [OK]
การตั้งค่าจะถูกนำไปใช้
5
ล็อกเอาต์ออกจาก UI ระยะไกล
9C1Y-03Y