การจำกัดการพิมพ์

คุณสามารถกำหนดให้ผู้ใช้ใส่ PIN ก่อนพิมพ์ วิธีนี้ไม่เพียงป้องกันการโจรกรรมข้อมูลและเอกสารที่พิมพ์โดยไม่มีคนเฝ้าเท่านั้น แต่ยังป้องกันการพิมพ์โดยไม่จำเป็นอีกด้วย ซึ่งจะช่วยประหยัดกระดาษ

ดูหัวข้อต่อไปนี้ด้วย

โดยการใช้ฟังก์ชันการจัดการ ID ของแผนก คุณสามารถจำกัดจำนวนหน้าที่สามารถพิมพ์ได้ และฟังก์ชันการพิมพ์ที่ ID ของแต่ละแผนกสามารถใช้งานได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถจำกัดการพิมพ์จาก ID ของแผนกที่ไม่รู้จักอีกด้วย
การรับรองความถูกต้องของผู้ใช้และการจัดการกลุ่มด้วย ID ของแผนก (การจัดการ ID ของแผนก)
9C1Y-05W