การรับรองความถูกต้องของผู้ใช้และการจัดการกลุ่ม

การจัดการผู้ใช้และกลุ่มที่ใช้เครื่องสามารถป้องกันการใช้งานโดยบุคคลที่สามและการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
การจัดการ ID ของแผนก
ใช้การจัดการ ID ของแผนกเพื่อจัดการผู้ใช้ในการเข้าใช้งานฟังก์ชันทั้งหมดของเครื่อง เฉพาะผู้ใช้ที่ทราบ ID และ PIN ของแผนกเท่านั้นที่สามารถใช้งานเครื่องได้ และยังสามารถติดตามการใช้งานเครื่องด้วย ID ของแผนกเพื่อช่วยจัดการต้นทุนอีกด้วย
การรับรองความถูกต้องของผู้ใช้และการจัดการกลุ่มด้วย ID ของแผนก (การจัดการ ID ของแผนก)
9C1Y-04X