การพิมพ์

นี่คือรายการปัญหาที่อาจเกิดขึ้นขณะพิมพ์ ตรวจสอบวิธีการแก้ไขปัญหาตามอาการ

ปัญหาเกี่ยวกับผลลัพธ์การพิมพ์

หากผลลัพธ์การพิมพ์ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ โปรดดูที่ส่วนต่อไปนี้:
ปัญหาเกี่ยวกับผลลัพธ์การพิมพ์

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการดำเนินงาน

ฉันต้องการพิมพ์บนซองจดหมาย
ใส่ซองจดหมายลงในถาดอเนกประสงค์ โดยให้ความสนใจกับการวางแนวและด้านของซองจดหมาย
จากนั้นกำหนดขนาดและชนิดกระดาษตามซองจดหมายที่ใส่ไว้
ถัดไป ใช้โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ของคอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดขนาดกระดาษของเอกสารและขนาดกระดาษที่จะพิมพ์ จากนั้นดำเนินการพิมพ์
การเตรียมและการวางแนวสำหรับการใส่ซองจดหมาย
การระบุขนาดและประเภทกระดาษ
การสั่งพิมพ์จากคอมพิวเตอร์
9C1Y-0A9