Sử Dụng TLS

Bảo Mật Tầng Truyền Tải (TLS) là một cơ chế mã hóa dữ liệu đã gửi hoặc nhận qua mạng. Mã hóa giao tiếp bằng TLS khi sử dụng Remote UI giúp giảm rủi ro nghe trộm và giả mạo dữ liệu trong quá trình giao tiếp.
Để sử dụng giao tiếp được mã hóa TLS cho Remote UI, hãy chỉ định khóa và chứng chỉ (chứng chỉ máy chủ) bạn muốn sử dụng, sau đó kích hoạt TLS trên Remote UI.
Phần này mô tả cách cấu hình các cài đặt bằng cách sử dụng Remote UI từ máy tính.
Trên bảng điều khiển, chọn [Menu] trong màn hình [Home], sau đó chọn [Cài Đặt Quản Lý] để cấu hình các cài đặt. Tuy nhiên, bảng điều khiển chỉ có thể được sử dụng để bật hoặc tắt TLS trên Remote UI. [UI Từ Xa] hoặc [Dùng UI Từ Xa]
Bạn cần có quyền quản trị viên. Máy phải được khởi động lại để áp dụng các cài đặt.
Chuẩn Bị Cần thiết
Chuẩn bị khóa và chứng chỉ để sử dụng cho giao tiếp được mã hóa TLS. Quản Lý và Xác Minh Khóa và Chứng Chỉ
1
Đăng nhập vào Remote UI trong Chế Độ Người Quản Lý Hệ Thống. Khởi động Remote UI
2
Trên trang Cổng Thông Tin của Remote UI, nhấp vào [Settings/Registration]. Trang Cổng thông tin của Remote UI
3
Trong [Network Settings], nhấp vào [TLS Settings].
Màn hình [TLS Settings] được hiển thị.
4
Chỉ định khóa và chứng chỉ để sử dụng cho giao tiếp được mã hóa TLS.
1
Trong [Key and Certificate Settings], nhấp vào [Key and Certificate].
Màn hình [Key and Certificate Settings] được hiển thị.
2
Ở bên phải của khóa và chứng chỉ sẽ sử dụng, nhấp vào [Register Default Key].
Khi bạn nhấp vào tên khóa (hoặc biểu tượng chứng chỉ), chi tiết chứng chỉ sẽ xuất hiện.
Trên màn hình chi tiết chứng chỉ, nhấp vào [Verify Certificate] để xác minh rằng chứng chỉ hợp lệ.
5
Đặt phiên bản và thuật toán TLS.
1
Nhấp vào [TLS Details] [Edit].
Màn hình [Edit TLS Details] được hiển thị.
2
Đặt phiên bản và thuật toán có thể sử dụng và nhấp vào [OK].
Một số tổ hợp của phiên bản và thuật toán không thể sử dụng được. Để biết thông tin về các tổ hợp của phiên bản và thuật toán được hỗ trợ, hãy xem thông số kỹ thuật TLS. TLS
[Allowed Versions]
Chỉ định phiên bản TLS tối đa và tối thiểu.
[Algorithm Settings]
Chọn hộp kiểm của thuật toán để sử dụng cho TLS.
6
Kích hoạt TLS trên Remote UI.
1
Nhấp vào [License/Other] [Remote UI Settings] [Edit].
Màn hình [Edit Remote UI Settings] được hiển thị.
2
Chọn hộp kiểm [Use TLS] và nhấp vào [OK].
7
Khởi động lại máy. Khởi Động Lại Máy
Cài đặt này được áp dụng.
Khi Xuất Hiện Thông Báo Cảnh Báo lúc Khởi Động Remote UI
Thông báo cảnh báo về chứng chỉ bảo mật có thể xuất hiện khi khởi động Remote UI bằng TLS đã kích hoạt. Nếu không có vấn đề gì với chứng chỉ hoặc cài đặt TLS, bạn có thể tiếp tục các hoạt động.
Sử Dụng TLS Để Mã Hóa I-Fax Đã Nhận
Nếu máy chủ POP3 có hỗ trợ TLS, bạn có thể sử dụng TLS để giao tiếp với máy chủ. Chuẩn Bị Để Nhận Và In I-Fax
9C20-058