Hạn Chế Sử Dụng Từ Thiết Bị Di Động

Máy hỗ trợ plugin Mopria®, plugin được nhiều nhà sản xuất khác nhau hỗ trợ.
Mopria® cho phép in từ bất kỳ ứng dụng nào, như trên điện thoại thông minh, hoặc thiết bị được trang bị Chrome OS mà không cần phải cài đặt plugin Canon chuyên dùng.
In từ thiết bị di động có thể trở nên dễ dàng và thuận tiện, nhưng cũng có thể dẫn đến rò rỉ thông tin. Bạn cũng có thể cấm sử dụng Mopria®.
Cấu hình cài đặt này bằng cách sử dụng Remote UI từ máy tính. Bạn không thể sử dụng bảng điều khiển để cấu hình cài đặt.
Bạn cần có quyền quản trị viên.
1
Đăng nhập vào Remote UI trong Chế Độ Người Quản Lý Hệ Thống. Khởi động Remote UI
2
Trên trang Cổng Thông Tin của Remote UI, nhấp vào [Settings/Registration]. Trang Cổng thông tin của Remote UI
3
Nhấp vào [Network Settings] [Mopria Settings] [Edit].
Màn hình [Edit Mopria Settings] được hiển thị.
4
Bỏ chọn hộp kiểm [Use Mopria] và nhấp vào [OK].
Cài đặt này được áp dụng.
5
Đăng xuất từ Remote UI.
Khi bật cài đặt Mopria®, các cài đặt mạng HTTP, in IPP, và mDNS (IPv4/IPv6) cũng được bật.
9C20-05U