AirPrint Không Hoạt Động

Khắc phục sự cố bằng cách kiểm tra các mục bên dưới.
Nguồn của Máy Có BẬT Không?
Nếu máy đang BẬT, hãy khởi động lại máy và thử lại AirPrint. Khởi Động Lại Máy
Thông Báo Lỗi Có Xuất Hiện Trên Bảng Điều Khiển Không?
Làm theo hướng dẫn của thông báo lỗi trên màn hình để sửa chữa vấn đề. Thông Báo Xuất Hiện
Khi Sử Dụng Máy Mac, Máy Mac Có Được Kết Nối Chính Xác Với Máy không?
Kết nối máy Mac với mạng trên cùng một mạng LAN như máy. Thiết Lập Mạng
Khi kết nối qua USB, hãy kết nối trực tiếp máy Mac với cổng USB để kết nối máy tính ở phía sau của máy bằng cáp USB. Mặt Sau
Bạn Có Được Yêu Cầu Nhập ID Phòng Ban Và Mã PIN Để In Từ Máy Tính Không? (Khi Sử Dụng Quản Lý ID Phòng Ban Trên Máy)
Nếu bạn được yêu cầu nhập ID Phòng Ban và mã PIN để in từ máy tính, máy sẽ chặn in từ ID Phòng Ban không xác định, vì vậy không thể sử dụng AirPrint. Để có thể sử dụng AirPrint, hãy hủy chặn in khi ID Phòng Ban không xác định. Kích Hoạt Quản Lý ID Phòng Ban
Các Chức Năng Có Thể Sử Dụng Với AirPrint Có Bị Hạn Chế Không?
Nếu giao thức (IPP hoặc Network Link Scan) để sử dụng với AirPrint đã bị vô hiệu hóa để hạn chế các chức năng, hãy hủy hạn chế này để có thể sử dụng AirPrint. Thiết Đặt Các Chức Năng Và Bảo Mật Sẽ Được Sử Dụng Với AirPrint
Bonjour Có Được Bật Trên Thiết Bị Apple Của Bạn Không?
Bật Bonjour nếu chưa được bật. Để biết chi tiết, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng thiết bị Apple của bạn.
9C20-0A8