Mengurangkan Penggunaan Kuasa (Mod Tidur)

Mod tidur mengurangkan penggunaan kuasa dengan menjedakan operasi tertentu di dalam mesin.
Pada panel kawalan, tekan [ ()] untuk memasuki mod tidur. Panel Kawalan
Apabila mesin dalam mod tidur,  () menyala warna kuning hijau.

Keluar Mod Tidur

Jalankan mana-mana operasi berikut:
Tekan mana-mana kekunci pada panel kawalan.
Ketik paparan.

Mengkonfigurasi Masa Tidur Auto

Masa Tidur Auto membuatkan mesin memasuki mod tidur secara automatik jika tiada operasi dijalankan selepas tempoh masa tertentu atau pada masa yang ditentukan. Selain dapat menetapkan masa untuk mesin memasuki mod tidur, anda juga boleh mengkonfigurasi mesin untuk keluar mod tidur pada masa yang ditentukan.
Bahagian ini menerangkan cara untuk mengkonfigurasi tetapan menggunakan UI Jarak Jauh daripada komputer.
Pada panel kawalan, tekan [Menu] di skrin [Rumah], dan kemudian pilih [Keutamaan] untuk mengkonfigurasi tetapan. [Tetapan Pemasa/Tenaga]
1
Log masuk ke UI Jarak Jauh. Memulakan UI Jarak Jauh
2
Di halaman Portal UI Jarak Jauh, klik [Settings/Registration]. Halaman Portal UI Jarak Jauh
3
Klik [Timer Settings] [Edit].
Skrin [Edit Timer Settings] dipaparkan.
4
Tetapkan Masa Tidur Auto atau masa untuk keluar mod tidur.
Apabila Menetapkan Masa hingga Mod Tidur
Masukkan masa di [Set Time].
* Sebaiknya gunakan tetapan lalai untuk menjimatkan kuasa dengan cekap. [Masa Tidur Auto]
Apabila Memasuki Mod Tidur pada Masa Ditentukan
Pilih kotak semak [Use Auto Sleep Daily Timer], dan masukkan masa.
Jika anda memilih format 12 jam untuk paparan masa, pilih [AM] atau [PM] selepas memasukkan masa.
Apabila Keluar Mod Tidur pada Masa Ditentukan
Pilih kotak semak [Use Sleep Mode Exit Time Settings], dan masukkan masa.
Jika anda memilih format 12 jam untuk paparan masa, pilih [AM] atau [PM] selepas memasukkan masa.
5
Klik [OK].
Tetapan telah digunakan.
6
Log keluar daripada UI Jarak Jauh.
Mesin tidak memasuki mod tidur dalam keadaan berikut:
Apabila penunjuk data pada panel kawalan menyala atau berkelip Panel Kawalan
Apabila skrin [Menu] kertas tersekat atau mesej ralat lain*1, atau SSID Sambungan Terus atau skrin paparan kekunci rangkaian dipaparkan pada panel kawalan
Apabila mesin menjalankan penyesuaian, pembersihan, atau operasi lain
Apabila mesin mengimport, mengeksport, atau memproses data melalui peranti luar, seperti peranti memori USB atau komputer
 
*1 Mesin mungkin memasuki mod tidur bergantung pada mesej.
9C21-025