Menetapkan Tarikh dan Masa

Tetapkan tarikh dan masa untuk mesin. Tarikh dan masa yang ditetapkan di sini digunakan sebagai rujukan untuk fungsi menggunakan maklumat tarikh dan waktu, dan oleh itu, ia perlu ditetapkan dengan tepat.
Bahagian ini menerangkan cara untuk mengkonfigurasi tetapan menggunakan UI Jarak Jauh daripada komputer.
Pada panel kawalan, tekan [Menu] di skrin [Rumah], dan kemudian pilih [Keutamaan] untuk mengkonfigurasi tetapan. [Tetapan Pemasa/Tenaga]
1
Log masuk ke UI Jarak Jauh. Memulakan UI Jarak Jauh
2
Di halaman Portal UI Jarak Jauh, klik [Settings/Registration]. Halaman Portal UI Jarak Jauh
3
Klik [Timer Settings] [Edit].
Skrin [Edit Timer Settings] dipaparkan.
4
Masukkan tarikh dan masa semasa.
5
Tetapkan zon masa mengikut wilayah tempat mesin digunakan.
Berkomunikasi melalui Internet berdasarkan pada tetapan UTC (Waktu Sejagat Diselaras) dengan betul. UTC adalah waktu sejagat yang diselaraskan yang merupakan standard untuk semua bahagian dunia. Terdapat perbezaan waktu bergantung pada negara atau wilayah tempat mesin digunakan.
6
Tetapkan waktu jimat siang sebagaimana diperlukan.
Pilih kotak semak [Use Daylight Saving Time] jika mesin berada di negara atau wilayah dengan waktu jimat siang, dan kemudian tetapkan tarikh mula dan tamat.
7
Klik [OK].
Tetapan telah digunakan.
8
Log keluar daripada UI Jarak Jauh.
Laraskan masa dengan kerap apabila jam kelihatan tidak betul.
Anda juga boleh menentukan untuk menyegerakkan tarikh dan masa secara automatik dengan pelayan di rangkaian menggunakan SNTP. Mengkonfigurasikan SNTP
9C21-068