Memantau Penggunaan

Anda boleh menggunakan panel kawalan mesin untuk memeriksa jumlah bilangan halaman yang dicetak dan mencetak tetapan mesin serta laporan dan senarai lain.

Lihat Juga

Anda juga boleh memeriksa pengira menggunakan UI Jarak Jauh daripada komputer. Di UI Jarak Jauh, anda juga dapat memeriksa status dan log fungsi, status operasi mesin, dan maklumat ralat.
Memeriksa Penggunaan dan Log dengan UI Jarak Jauh
9C21-06F