Mendayakan Pengurusan ID Jabatan

Selepas mendaftarkan ID Jabatan, konfigurasikan tetapan untuk mendayakan Pengurusan ID Jabatan. Setelah Pengurusan ID Jabatan dimulakan, skrin log masuk muncul apabila mengoperasikan mesin.
Secara lalai, mencetak daripada komputer boleh dioperasikan tanpa perlu mengelog masuk.
Anda juga boleh menyekat operasi ini sebagaimana yang diperlukan.
Bahagian ini menerangkan cara untuk mengkonfigurasi tetapan menggunakan UI Jarak Jauh daripada komputer.
Pada panel kawalan, pilih [Menu] di skrin [Rumah] , dan kemudian pilih [Tetapan Pengurusan] untuk mengkonfigurasi tetapan. [Pengurusan ID Jabatan]
Kelayakan pentadbir diperlukan.
1
Log masuk ke UI Jarak Jauh dalam Mod Pengurus Sistem. Memulakan UI Jarak Jauh
2
Di halaman Portal UI Jarak Jauh, klik [Settings/Registration]. Halaman Portal UI Jarak Jauh
3
Klik [User Management] [Department ID Management] [Edit].
Skrin [Edit Department ID Management] dipaparkan.
4
Pilih kotak semak [Department ID Management].
5
Untuk menyekat pencetakan daripada komputer dengan ID Jabatan yang tidak diketahui, padamkan item.
Kosongkan kotak semak [Allow Print Jobs with Unknown IDs].
* Apabila kotak semak ini dikosongkan, anda mesti menetapkan ID Jabatan pada pemacu supaya dapat mencetak atau menghantar faks daripada komputer. Menetapkan ID dan PIN Jabatan di Komputer
6
Klik [OK].
Tetapan telah digunakan.
7
Log keluar daripada UI Jarak Jauh.
9C21-051