Tidak Dapat Mengakses UI Jarak Jauh

Jika mesej [Cannot access Remote UI.] atau [Cannot continue the settings because the function to perform settings for the device is restricted.] dipaparkan dan anda tidak dapat mengakses UI Jauh, lakukan pencarisilapan dengan memeriksa item-item di bawah.
Tetapkan PIN Akses UI Jauh.
Untuk mengakses UI Jarak Jauh, anda mesti menetapkan PIN Akses UI Jarak Jauh.
Kelayakan pentadbir diperlukan untuk mengkonfigurasikan tetapan.
Model Panel Sentuhan
Skrin [Rumah] pada panel kawalan [Menu] [Tetapan Pengurusan] [Lesen/Lain-lain] [Tetapan UI Kawalan Jauh] [Hadkan Capaian] [Aktif] masukkan PIN [Guna] masukkan PIN sekali lagi [Guna]
Model LCD Hitam dan Putih
Skrin [Rumah] pada panel kawalan  [Menu]    [Tetapan Pengurusan]    [Ttpn UI Kwln Jauh/Kms kini Prisian Tegar]    [Tetapan UI Kawalan Jauh]    [Tetapan Keselamatan Capaian UI Kwl Jauh]    [Aktif]    masukkan PIN    masukkan PIN sekali lagi  
* Anda tidak boleh menetapkan PIN yang terdiri daripada semua angka sifar, seperti "00" atau "0000000."
* PIN UI Jauh tidak diperlukan apabila Pengurusan ID Jabatan didayakan.
Tukar PIN Pengurus Sistem.
Apabila mengelog masuk dengan Mod Pengurus Sistem, anda mesti menukar PIN Pengurus Sistem di tetapan lalai.
Kelayakan pentadbir diperlukan untuk menukar tetapan.
Model Panel Sentuhan
Skrin [Rumah] pada panel kawalan [Menu] [Tetapan Pengurusan] [Pengurusan Pengguna] [Tetapan Maklumat Pengurus Sistem] [ID dan PIN Pengurus Sistem] masukkan ID Pengurus Sistem [Guna] masukkan PIN [Guna] masukkan PIN sekali lagi [Guna]
Model LCD Hitam dan Putih
Skrin [Rumah] pada panel kawalan  [Menu]    [Tetapan Pengurusan]    [Pengurusan Pengguna]    [Tetapan Maklumat Pengurus Sistem]    [ID dan PIN Pengurus Sistem]    masukkan ID Pengurus Sistem    masukkan PIN    masukkan PIN sekali lagi  
* Anda tidak boleh menetapkan ID atau PIN Pengurus Sistem yang terdiri daripada semua angka sifar, seperti "00" atau "0000000."
* Hanya membenarkan pentadbir tertentu memiliki akses ke ID Pengurus Sistem dan PIN selepas tetapan ditukar.
9C21-0AL