Tidak Dapat Mencari Pelayan Cetak Untuk Disambungkan

Lakukan pencarisilapan dengan memeriksa item-item di bawah.
Adakah Pelayan Cetak dan Komputer Telah Disambungkan Dengan Betul?
Periksa tetapan rangkaian pelayan cetak dan komputer, dan pastikan ia telah disambungkan dengan betul.
Jika ia disambung menggunakan kabel Ethernet, pastikan kabel telah disambungkan dengan betul.
Adakah Pelayan Cetak Telah Dimulakan?
Jika belum, mulakan pelayan cetak.
Adakah Ada Sebarang Sekatan dengan Menyambung ke Pelayan Cetak?
Periksa dengan pentadbir pelayan cetak, dan minta kebenaran, sebagaimana yang diperlukan.
Adakah Penemuan Rangkaian Telah Didayakan? (Windows)
Jika belum, dayakan penemuan rangkaian. Mendayakan Network Discovery
9C21-0A5