Efecte i impacte de les opcions de seguretat

Si canvieu les opcions de seguretat per adaptar-les al vostre entorn, podeu implementar mesures de seguretat per contrarestar les amenaces esperades per a cada tipus d'entorn.
De totes maneres, algunes funcions de l'equip poden estar restringides tal com es mostra a continuació.
* Les opcions de seguretat que es configuren difereixen segons el tipus d'entorn, fins i tot per a les mateixes mesures de seguretat.
Mesura de seguretat
Funcions restringides o altres impactes
1. Connexió intranet i Internet
2. Connexió directa a Internet
3. Connexió a Internet prohibida
4. Xarxa privada (de casa)
5. Xarxa pública
6. Entorn d'informació altament confidencial
Mesures bàsiques
Ús d'un dispositiu de memòria USB
Restringir mètodes d'impressió
Imprimir amb LPD, RAW o WSD
Prohibir reenviar i desar treballs
Reenviament de faxos rebuts
Prohibir la funcionalitat sense fil
Connexió de dispositius mòbils directament a l'equip
Restringir els mètodes per recuperar/configurar la informació del dispositiu
Ús de Remote UI (IU remot)* i visualització de l'historial de treballs
Configuració dels algorismes/protocols de xifratge/autenticació
Connexió amb dispositius d'informació mitjançant xifratge/protocols convencionals
Mesures de seguretat davant atacs físics
Temps d'inici prolongat
* No s'ha restringit amb les opcions de seguretat de la "4. Xarxa privada (de casa)".
Llista d'opcions
Per obtenir més informació sobre les opcions de seguretat que es configuren, consulteu la llista d'opcions que s'indica a continuació.
Element
1. Connexió intranet i Internet
2. Connexió directa a Internet
3. Connexió a Internet prohibida
4. Xarxa privada (de casa)
5. Xarxa pública
6. Entorn d'informació altament confidencial
Llista de les opcions de seguretat