Tracteu informació especialment confidencial amb l'equip?

Comproveu si tracteu informació altament confidencial amb l'equip.
Seleccioneu [Sí] si tracteu informació altament confidencial com la següent en un lloc com ara una institució administrativa, financera o mèdica.
Dades personals dels ciutadans o clients
p. ex.:
Números d'identificació personal (com ara números de passaport, carnet de conduir o targeta de crèdit)
Informació de l'adreça de casa
Informació financera dels clients
Registres mèdics dels pacients
Necessitareu establir les opcions de seguretat més estrictes si gestioneu informació altament confidencial, ja que les filtracions externes d'aquesta informació poden causar danys greus.