Utilitzeu el control d'accés per al vostre personal?

Aquesta secció comprova si s'ha implementat el control d'accés que implica l'autenticació individual, com ara l'autenticació amb targeta IC i l'autenticació biomètrica. Seleccioneu [No] si el control d'accés no implica l'autenticació individual. Per exemple, quan qualsevol persona que iniciï sessió o introdueixi un número de codi pugui entrar.
Si l'entrada on està instal·lat l'equip no es gestiona amb l'autenticació individual, es requereixen opcions de seguretat més estrictes, ja que un gran nombre de persones sense especificar pot utilitzar l'equip.