Vliv a dopady nastavení zabezpečení

Změnou nastavení zabezpečení tak, aby vyhovovalo vašemu prostředí můžete implementovat bezpečnostní opatření k řešení očekávaných hrozeb pro každý typ prostředí.
Některé funkce počítače však mohou být omezeny, jak je uvedeno níže.
* Nakonfigurovaná nastavení zabezpečení se liší podle typu prostředí, i v případě stejných bezpečnostních opatření.
Bezpečnostní opatření
Omezené funkce nebo jiné dopady
1. Připojení k intranetu a internetu
2. Přímé připojení k internetu
3. Připojení k internetu zakázáno
4. Soukromá (domácí) síť
5. Veřejná síť
6. Prostředí s vysoce důvěrnými informacemi
Základní opatření
Používání paměťového média USB
Omezení metod tisku
Tisk pomocí LPD, RAW nebo WSD
Zakázání přesměrování a ukládání úloh
Přesměrování přijatých faxů
Zakázání funkce bezdrátového připojení
Připojování mobilních zařízení přímo k počítači
Omezení metod pro načtení/konfiguraci údajů zařízení
Použití vzdáleného UR* a zobrazení historie úloh
Konfigurace šifrování/ověřování algoritmů/protokolů
Připojování pomocí informačních zařízení pomocí běžného šifrování/protokolů
Bezpečnostní opatření vůči fyzickým útokům
Delší spouštění
* Bez omezení s nastavením zabezpečení č. „4. Soukromá (domácí) síť“.
Seznam nastavení
Podrobnosti týkající se nakonfigurovaných nastavení zabezpečení naleznete v seznamu nastavení uvedených níže.
Položka
1. Připojení k intranetu a internetu
2. Přímé připojení k internetu
3. Připojení k internetu zakázáno
4. Soukromá (domácí) síť
5. Veřejná síť
6. Prostředí s vysoce důvěrnými informacemi
Seznam nastavení zabezpečení