Czy urządzenie wykorzystywane jest do pracy ze szczególnie poufnymi danymi?

Sprawdź, czy urządzenie wykorzystywane jest do pracy ze bardzo poufnymi danymi.
Zaznacz [Tak], jeśli masz do czynienia z bardzo poufnymi danymi w instytucjach administracyjnych, finansowych lub medycznych.
Dane osobowe obywateli lub klientów
Np.:
osobiste numery identyfikacyjne (takie jak numery paszportów, prawa jazdy lub kart kredytowych)
dane dotyczące adresu zamieszkania
Informacje finansowe klientów
Dokumentacja medyczna pacjentów
W przypadku pracy z bardzo poufnymi danymi, wymagane są najbardziej rygorystyczne ustawienia zabezpieczeń, ponieważ ich ujawnienie może doprowadzić do poważnych szkód.