Czy korzystasz z urządzenia w środowisku z dostępem do Internetu?

Sprawdź, czy urządzenie jest używane w sieci podłączonej do Internetu.
Jeżeli urządzenie używane jest w środowisku z dostępem do Internetu, wymagane są silniejsze ustawienia zabezpieczeń, ponieważ istnieje ryzyko nieupoważnionego dostępu z zewnątrz.