Zmiana rekomendowanych ustawień zabezpieczeń

Po sprawdzeniu rodzaju środowiska urządzenia, przestaw urządzenie na rekomendowane ustawienia dla tego typu.
Opisana tu procedura wykorzystuje panel sterowania.
Możliwa jest również konfiguracja ustawień za pomocą ze zdalnego interfejsu użytkownika z poziomu komputera.
Wymagane są uprawnienia typu Administrator, DeviceAdmin lub NetworkAdmin. Urządzenie należy zresetować, aby zastosować ustawienia.
1
Sprawdź, czy w danym momencie nie są wykonywane żadne zadania.
Na panelu sterowania urządzenia można nacisnąć <Monitor stanu>, wybrać <Kopiuj/Drukuj>, <Wyślij>, <Odbiór> lub <Zapisz> i nacisnąć <Status Zadania>, aby sprawdzić, czy w danym momencie nie są wykonywane żadne zadania.
2
Naciśnij (Ustawienia/Rejestracja) na panelu sterowania urządzenia.
3
Naciśnij <Ustawienia Zarządzania> → <Ustaw. zabezpieczeń> → <Zalecane ust. zabezp. dla środowiska użytkowania>.
Wyświetlony zostanie ekran <Zalecane ust. zabezp. dla środowiska użytkowania>.
4
Wybierz rodzaj środowiska i naciśnij na <Start>.
Pojawi się komunikat potwierdzający, czy wykonać operację.
5
Potwierdź komunikat i naciśnij <Tak>.
Ustawienia zostały zakończone.
Urządzenie się zrestartuje, a ustawienia zabezpieczeń dla wybranego rodzaju środowiska zostaną aktywowane.
<Zalecane ust. zabezp. dla środowiska użytkowania> jest niedostępna, jeśli aktywowano którekolwiek z ustawień zasad bezpieczeństwa.
Jeżeli opcja <Zalecane ust. zabezp. dla środowiska użytkowania> jest niedostępna, ustawienia zabezpieczeń możesz ustawić ręcznie.Efekt i oddziaływanie ustawień zabezpieczeń
Jeżeli po zmianie ustawień zabezpieczeń szukane funkcje staną się niedostępne
Można cofnąć zmiany, aby przywrócić urządzenie do poprzedniego stanu.
Przywracanie ustawień zabezpieczeń
Szczegóły dotyczące efektu i oddziaływania ustawień zabezpieczeń dla każdego rodzaju środowiska znaleźć można tutaj.
Efekt i oddziaływanie ustawień zabezpieczeń