9L9U-000

Slå maskinen på

Trykk på strømbryteren fremme eller oppå skriverkroppen når du vil slå på skriveren.
1
Sjekk at støpselet er satt i en stikkontakt.
2
Trykk på strømbryteren.
Eksempel:
Som standard vises [Hjem]-skjermen på kontrollpanelet.