9L9U-008

Søke etter skrivere etter IP-adresse

Du kan søke etter skriveren ved å spesifisere IP-adressen. Dette søket krever at du først bekrefter skriverens IP-adresse.
1
Sjekk skriverens IP-adresse ved å bruke kontrollpanelet.
Svart og hvit berøringspanelmodell / Svart og hvit LCD-modell på 5 linjer 
Fargeberøringspanelmodell 
2
Spesifiser søkemetoden og angi Ip-adressen bekreftet i trinn 1.
[Søk etter IPv4-adresse]
Søk etter skriveren ved å spesifisere dens IPv4-adresse.
3
Klikk på [Neste].
Skriversøket begynner.