9L9W-000

Starta enheten

Tryck på strömbrytaren på skrivarens fram- eller ovansida för att starta skrivaren.
1
Kontrollera att stickproppen sitter i eluttaget.
2
Tryck på strömbrytaren.
Exempel:
Standardskärmen på kontrollpanelen är [Hem].