9LAJ-006

Připojení přes USB

Propojte počítač s tiskárnou pomocí kabelu USB. Typ kabelu se liší v závislosti na modelu tiskárny. Zkontrolujte typ zásuvky USB použité pro port USB tiskárny (pro připojení k počítači).