9LAJ-001

Tiskárna se nezobrazí

Zkontrolujte, zda je tiskárna správně připojena k síti.
Při připojení přes bezdrátovou síť LAN (Wi-Fi)
Zkontrolujte stav počítače, bezdrátového LAN směrovače (přístupového bodu) a tiskárny.
Nelze se připojit k bezdrátové síti LAN (Wi-Fi)
Pokud je tiskárna připojena ke kabelové síti LAN pomocí ethernetového kabelu
Zkontrolujte nastavení tiskárny a kabelové připojení k síti LAN.
Připojení ke kabelové síti LAN
 
Zkontrolujte, zda je povoleno použití protokolu SNMP. Pokud ne, povolte ho.

Model s černobílým dotykovým panelem / Model s černobílým LCD s 5 řádky 

Model s barevným dotykovým panelem 

Ovládací panel lze použít pouze pro povolení použití SNMPv1 nebo SNMPv3.
Podrobnosti o postupu nastavení protokolu SNMP naleznete v části „Uživatelská příručka“ pro příslušný model na stránkách online příručky.
https://oip.manual.canon/