9LCF-005

Menyambungkan Printer

Sama ada sambungkan Printer dan komputer ke rangkaian yang sama, atau sambungkan Printer terus ke komputer melalui kabel USB.
Untuk maklumat tentang kaedah sambungan yang disokong oleh Printer anda, lihat "Panduan Pengguna" masing-masing pada laman manual dalam talian.
https://oip.manual.canon/