9LE8-000

Zapnutie zariadenia

Ak chcete tlačiareň zapnúť, stlačte hlavný vypínač na prednej alebo hornej strane tela tlačiarne.
1
Uistite sa, že je zástrčka napájania zasunutá do elektrickej zásuvky.
2
Stlačte hlavný vypínač.
Príklad:
V predvolenom nastavení sa na ovládacom paneli zobrazí obrazovka [Domov].