9LE8-004

Pripojenie ku káblovej sieti LAN

Pripojte tlačiareň k počítaču prostredníctvom smerovača. Na pripojenie tlačiarne k smerovaču použite kábel siete Ethernet.
Ak sa chcete pripojiť ku káblovej sieti LAN, sieťové nastavenia tlačiarne musia byť nakonfigurované na používanie káblovej siete LAN.

Model čiernobielej tlačiarne s dotykovým panelom / Model čiernobielej tlačiarne s 5-riadkovým displejom LCD 

Model farebnej tlačiarne s dotykovým panelom 

Pri prepínaní medzi káblovou a bezdrôtovou sieťou LAN
Musíte odinštalovať aktuálne nainštalované ovládače a potom ich znova nainštalovať. Informácie o odinštalovaní a inštalácii ovládačov nájdete v príručkách pre ovládače na internetovej stránke s príručkami.
https://oip.manual.canon/